Rodzaje Kont

Rodzaje Kont

Obecnie w Swiss Markets oferujemy dwa różne typy kont: STP Classic oraz STP Raw, z których oba są zgodne z modelem STP (Straight Through Processing).

QuickTabs - Account Types

Forex

Kursy wymiany walut to pierwsze prawdziwie demokratyczne aktywa inwestycyjne. Jest to zdecentralizowany rynek pozagiełdowy (OTC), który stanowi doskonały instrument inwestowania przez Internet. Dzięki innowacyjnym kontraktom różnic kursowych (CFD), które umożliwiły inwestowanie w waluty bez daty realizacji, detaliczny rynek forex szybko rozwinął się na całym świecie. Na rynku forex można inwestować 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. Każdy 24-godzinny okres jest podzielony na trzy sesje inwestycyjne dostosowane do godzin otwarcia różnych centrów finansowych na świecie. Globalny rynek forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie — dzienne obroty przekraczają 5 bilionów USD, a szerokie możliwości inwestowania są dostępne dla klientów w Azji, Europie i Ameryce Północnej.

Informacje

Metale szlachetne

O ile forex jest jedną z najnowszych i najbardziej innowacyjnych form inwestowania, o tyle metale szlachetne są zapewne jednym z najstarszych sposobów. Metale szlachetne od zawsze są uznawane za środek przechowywania wartości ze względu na ich ograniczoną ilość i trudności związane z wydobyciem. Nawet obecnie — w połączonym, technicznie zaawansowanym świecie — złoto i srebro są wysoce cenionymi towarami i bezpiecznymi aktywami. Przy pierwszych nieśmiałych sygnałach spowolnienia gospodarczego obserwuje się wzrost inwestycji w metale szlachetne. Przykładowo cena złota jest odwrotnie skorelowana z kursem dolara amerykańskiego, ponieważ w okresach gospodarczej niepewności inwestorzy zazwyczaj sprzedają walutę, by zakupić ten metal. Srebro jest dodatnio skorelowane ze złotem i jego cena często naśladuje zmiany cen złota, ale zastosowania tego kruszcu w przemyśle sprawiają, że wartość jest bardziej zależna od popytu i podaży.

Sektor energetyczny

Surowce energetyczne, takie jak ropa i gaz ziemny, mają duże znaczenie dla globalnej gospodarki, ponieważ bez nich niemożliwe byłoby istnienie współczesnych demokracji przemysłowych. Energia jest wymagana przy produkcji, pakowaniu i dystrybucji wszystkich towarów konsumpcyjnych — od żywności po urządzenia techniczne. Klienci inwestujący w surowce energetyczne zyskują wyjątkowy wgląd w stan światowej gospodarki, ponieważ cena tych towarów jest bezpośrednio związana z dynamiką łańcucha dostaw, która wpływa na ceny prawie wszystkich innych aktywów. Przykładowo w okresie spowolnienia gospodarczego spada popyt na ropę i rośnie poziom jej zapasów. Inwestorzy na tym rynku muszą mieć również wszechstronną wiedzę w zakresie geopolityki, jako że zmiana sojuszy między państwami narodowymi jest często bezpośrednio związana z dostępnością tego kluczowego towaru.

Towary

Towary można podzielić na dwie ogólne kategorie: „twarde” i „miękkie”. Towary miękkie, zwane również towarami rolnymi, są uprawiane w ziemi (np. kakao, kawa, bawełna i cukier). Towary twarde — takie jak miedź, metale szlachetne i ropa — wydobywa się z ziemi. Aby dany towar nadawał się do inwestowania, musi mieć znormalizowaną jakość, inaczej zwaną poziomem bazowym (basis grade). Dzięki temu towary pochodzące od różnych producentów są wzajemnie wymienne podczas inwestowania za pośrednictwem giełdy towarowej.

Indeksy giełdowe

Indeks giełdowy to miernik łącznych wyników określonego rynku akcji lub sektora przemysłu. Przykładowo indeks S&P 500 obejmuje akcje 500 spółek notowanych na giełdach NASDAQ i NYSE. Podobnie indeks NASDAQ-100 pozwala śledzić papiery wartościowe emitowane przez 100 największych spółek niefinansowych notowanych na giełdzie NASDAQ. Indeksów giełdowych nie można kupować w taki sam sposób, jak zawartych w nich papierów wartościowych. Wzrosty i spadki kursów zależą od łącznych wyników wszystkich spółek w obrocie publicznym uwzględnianych w ramach obliczeń danego indeksu. W indeksy giełdowe inwestuje się za pośrednictwem instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD.

Call Me Back

Fields marked with an * are required