call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search
Web Trader
Partneři Registrovat se

Váš kapitál je rizikový

Partneři My Account

Váš kapitál je rizikový

Licencována a regulována

CySec

Swiss Markets je obchodní divize společnosti BDSwiss Holdings PLC, společnost založená podle zákonů Kypru se začleněním ne. HE300153 a regulována Cyprus Securities and Exchange Commission (dále jen “CySEC”) pod licenčním číslem 199/13. Jako Cyprus Investiční společnost (CIF), je společnost povinna dodržovat všechny příslušne E vropske  a místní zákony a předpisy, včetně trhů EU ve směrnici finančních nástrojů ( “MiFID”) a investičních služeb a činností a regulována zákonem trhu z roku 2007 (zákon 144 (1) / 2007). Prostřednictvím své CySEC licence a podle ustanovení MiFID Společnost nabízí své služby do seznamu zemí vyjmenovaných níže

MiFID

Evropská směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) 2004/39 / ES, která je v platnosti od 01.11.2007, si klade za cíl regulovat a dohlížet na investiční a doplňkové služeby v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), a hlavním cílem je zlepšení úrovní výkonnosti na trzích, zvýšení transparentnosti na finančních trzích, aby podporovaly konkurenci a chránili investory. Prostřednictvím MiFID s cennými papíry regulovaném v některém členském státě, mohou poskytovat své služby v jiném členském státě a / nebo třetích zemí, a to vždy za předpokladu, že obchodník s cennými papíry je licencován a oprávněné k poskytování takových služeb.

Call Me Back

Upozornění na riziko: Obchodování v CFD je velmi riskantní a přináší sebou riziko. Tyto produkty nemusí být vhodné pro všechny investory a každý klient si musí být vědom rizika.